Είστε εδώ:Αρχική»Νομοθεσία»Κανονισμοί - Κανονισμοί
Up

Κανονισμοί

Άδειες Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας – Π.Δ.27-1986
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. Σύσταση ΑΕΑ – Ν.2800-2000
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ιεραρχία, καταστάσεις κα εξέλιξη των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ,ΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 1672009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β' 1426).
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94).