Είστε εδώ:Αρχική»Νομοθεσία»Συνδικαλιστικά - Συνδικαλιστικά
Up

Συνδικαλιστικά

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ( 29/2013) ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΣΕ ΠΟΡΕΙΕΣ
Επέκταση διατάξεων Ν. 1265/1982 "Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.
Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.